เครื่องกรองน้ํา 5 ขั้นตอน 10 นิ้ว+UF Membrane

**ติดตั้งฟรีในกทม.และปริมณฑล

• housing 10” two  o'ring  3  qty
• ขั้นตอนที่ 1. filter PP 10 5µ ”1 qty (NSF)
• ขั้นตอนที่ 2. filter T33 10 ”1 qty (NSF)
• ขั้นตอนที่ 3. filter CTO 10”1qty (NSF)
• ขั้นตอนที่ 4.ไสกรอง UF Membrane ”  1  qty
• ขั้นตอนที่ 5. filter  PP inline  10”1 qty (NSF)
• ขนาดเครื่อง(W*L*H)       : 13 * 33 *45 (cm.)
• Weight(น้ําหนัก) : 6 Kg.
• แบบ : ตั้งพื้น,แขวน,ใต้ซิงค์ล้างจาน • กําลังการผลิต 500 ลิตร/วัน • น้ําดิบ  : น้ําประปา • ไม่ต้องใช้ไฟฟ้า ไส้กรองนําเข้าจากต่างประเทศผ่านคุณภาพน้ําสากล
ขั้นตอนที่1. ไส้กรอง PP  ประกอบด้วยเส้นใยสังเคราะห์พันทับกันหลายชั้น ขนาดความละเอียด  5  ไมโคเมตร หน้าที่กรองสิ่งสกปรกที่ปะปนมากับน้ํา ตะกรอนหยาบ และสารแขวนลอย เช่น โคลน ทราย สนิมเหล็ก ตะไคร้น้ํา (ระยะเวลาในการเปลี่ยนไส้กรอง 5- 6 เดือนและขึ้นอยู่กับคุณภาพน้ําดิบและปริมาณการใช้น้ํา)
ขั้นตอนที่2.  ไส้กรอง T33  ภายในบรรจุสารกรองคาร์บอน ชนิดเกล็ด (GAC) ตัวสารกรองมีความพรุน จะกรองเอา กลิ่น , สี ,คลอรีน, สารพิษและโลหะหนักบางชนิด น้ําที่ผ่านไส้กรองมีความสะอาด ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น (ระยะเวลาในการเปลี่ยนไส้กรอง 5- 6 เดือนและขึ้นอยู่กับคุณภาพน้ําดิบและปริมาณการใช้น้ํา)
ขั้นตอนที่3.  ไส้กรอง CTO  เป้นการหลอมผงคาร์บอนและอัดแน่น เป็นเนื้อเดียวกันทําให้มีประสิทธิภาพ ในการกรองสูงกว่าคาร์บอนทั่วไป จะกรองเอา กลิ่น , สี ,คลอรีน, สารอินทรีต่างๆที่ทําให้รสชาติของน้ําเปลี่ยนไป (ระยะเวลาในการเปลี่ยนไส้กรอง 5- 6 เดือนและขึ้นอยู่กับคุณภาพน้ําดิบและปริมาณการใช้น้ํา)
ขั้นตอนที่4. ไส้กรองน้ํา UF MEMBRANE (ULTRA FILTRATION MEMBRANE)มีความสามารถในการกรอง น้ําได้ 0.01 ไมครอน สามารถกรองสิ่งสกปรก คลอรีน เชื้อโรค สารละลายต่างๆได้เป้นอย่างดี (ระยะเวลาในการเปลี่ยนไส้กรอง 6 เดือนและขึ้นอยู่กับสภาพน้ํา)
ขั้นตอนที่5.ไส้กรอง PP Inline 10 นิ้ว    ทําหน้าที่กรองสิ่งสกปรกที่ปะปนมากับน้ําอีก 1 ชั้นเพื่อความมั่นใจว่าน้ํา ต้องสะอาดปราศจากสิ่งเจือปน (ระยะเวลาในการเปลี่ยนไส้กรอง 6 เดือนและขึ้นอยู่กับสภาพน้ํา)
ขั้นตอนที่2.1  ไส้กรอง Resin  มีลักษณะเป็นเม็ดทรงกลมขนาดเล็กสีเหลืองสารกรองมีความชื้น ใช้หลักการทํางานแลกเปลี่ยนประจุ ระหว่างตัวสารกรองกับประจุในน้ํา เป้นชนิด Cation ทําหน้าที่กําจัดหรือจับสารละลายประจุบวก เช่น หินปูน เป็นต้น การใช้งาน สําหรับ กระบวรการ การกําจัดความกระด่าง  หินปูน แคลเซียม แมกนีเซียม สําหรับระบบการบําบัดน้ํา การทําน้ําอ่อน เน้นมาแทนขั้นตอนที่ 2 กรณีสภาพน้ําที่ติดตั้งเป็นน้ําบาดาลหรือน้ําคลอง หรือน้ําที่มีหินปูนเยอะ
 
สนใจติดต่อ คุณนิรันธิยา025405590/0982746307 ID Line:gtethai
ราคาปกติ
฿5,900
ราคาขาย
฿4,900
จำนวน:
Visitors: 59,621