เครื่องกรองน้ํา 5 ขั้นตอน 10 นิ้ว(Bio-Ceramic)

**ติดตั้งฟรีในกทม.และปริมณฑล

• ขั้นตอนที่ 1. filter PP 10 5µ ”1 qty (NSF)

• ขั้นตอนที่ 2. filter CTO 10”1qty (NSF)

• ขั้นตอนที่ 3. filter CTO 10”1qty (NSF)

• ขั้นตอนที่ 4. filter  Carbon inline  12”1 qty (NSF)

• ขั้นตอนที่ 5. filter Bio-Ceramic 10”1qty (NSF)

• ขนาดเครื่อง(W*L*H)       : 13 * 33 *45 (cm.)

• Weight(น้ําหนัก) : 6 Kg.

• แบบ : ตั้งพื้น,แขวน,ใตซิงคลางจาน

• กําลังการผลิต 500 ลิตร/วัน • น้ําดิบ  : น้ําประปา

• กําลังไฟผาน Adaptor ใชกระแสไฟ 11 Watts. 

ขั้นตอนที่1. ไส้กรอง PP  ประกอบด้วยเส้นใยสังเคราะห์พันทับกันหลายชั้น ขนาดความละเอียด  5  ไมโคเมตร หน้าที่กรองสิ่งสกปรกที่ปะปนมากับน้ํา ตะกรอนหยาบ และสารแขวนลอย เช่น โคลน ทราย สนิมเหล็ก ตะไคร้น้ํา (ระยะเวลาในการเปลี่ยนไส้กรอง 5- 6 เดือนและขึ้นอยู่กับคุณภาพน้ําดิบและปริมาณการใช้น้ํา)

ขั้นตอนที่2.  ไส้กรอง CTO  เป็นการหลอมผงคาร์บอนและอัดแน่น เป็นเนื้อเดียวกันทําให้มีประสิทธิภาพ ในการกรองสูงกว่าคาร์บอนทั่วไป จะกรองเอา กลิ่น , สี ,คลอรีน, สารอินทรีตางๆที่ทําให้รสชาติของน้ําเปลี่ยนไป (ระยะเวลาในการเปลี่ยนไส้กรอง 5- 6 เดือนและขึ้นอยู่กับคุณภาพน้ําดิบและปริมาณการใช้น้ํา) 

 

ขั้นตอนที่3.  ไสกรอง CTO  เป็นการหลอมผงคาร์บอนและอัดแน่น เป็นเนื้อเดียวกันทําให้มีประสิทธิภาพ ในการกรองสูงกว่าคาร์บอนทั่วไป จะกรองเอา กลิ่น , สี ,คลอรีน, สารอินทรีต่างๆที่ทําใหรสชาติของน้ําเปลี่ยนไป (ระยะเวลาในการเปลี่ยนไสกรอง 5- 6 เดือนและขึ้นอยู่กับคุณภาพน้ําดิบและปริมาณการใช้น้ํา)

ขั้นตอนที่4.  ไส้กรอง Post - Carbon  12 นิ้วเป็นการหลอมผงคาร์บอนและอัดแน่น เป็นเนื้อเดียวกันทําให้มีประสิทธิภาพ ในการกรองสูงกว่าคาร์บอนทั่วไป จะกรองเอา กลิ่น , สี ,คลอรีน, สารอินทรีต่างๆที่ทําให้รสชาติของน้ําเปลี่ยนไป (ระยะเวลาในการเปลี่ยนไส้กรอง 6 เดือนและขึ้นอยู้กับคุณภาพน้ําดิบและปริมาณการใช้น้ํา)

ขั้นตอนที่ 5.ภายในประกอบด้วย หินแร่ พาย แร่ธาตุอินฟาเรด (ระยะเวลาในการเปลี่ยนไส้กรอง 6 เดือน)

ขั้นตอนที่1.หินแร่ ทําหน่าที่เพิ่มแร่ธาตุที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและง่ายต่อการดูดซับเข้าร่างกายเช่น แคลเซียม เหล็ก ฯ สามารถป้องกันและยับยั้งการเกิดเชื้อแบคทีเรียในน้ําไดอีกดวย

ขั้นตอนที่2.ไส้กรองพาย คุณสมบัติพิเศษในการต่านอนุมูลอิสระ และปกป้องร่างกายจากAOA(Active Oxidant Agents) ซึ่งเป้นตัวก่อให้เกิดโรคต่างๆถึง 90% น้ําที่กรองผ่านไส้กรองพาย โมเลกุลของน้ําจะเรียงตัวทําให้มีขนาดเล็กลง ร่างกายสามารถดูดซึมได้อย่างรวดเร็ว จึงช่วยปกป้องและฟื้นฟูเชลส์  DNA’s เพิ่มระบบอิมมูปรับสมดุลในร่างกาย และรักษาอย่างเป็นธรรมชาติน้ําพาย มีค่าน้ําเป็นด่างอ่อนๆ และเพิ่มแร่ธาตุให้แก่น้ําได้แก่ แคลเซียม แมกนีเซียม  โซเดียม โปตัสเซียม ซึ่งเป้นแร๋ธาตุที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกาย

ขั้นตอนที่3.แร่ธาตุอินฟาเรด  เป้นไส้กรองเกลือสกัดจากลาวาภูเขาไฟ และแร่ธาตุที่หายากจากพื้นโลกมากกว่า 10 ชนิด องค์ประกอบสําคัญมีทั้ง แร่ฟันม้า,หินแคลเซียม,สตอนเทียม,ซิลิเนียม,แมงกานีส,เหล็ก,ลิเทียม และธาตุพื้นฐานอื่นๆ โดยใช้ชีวเทคโนโลยีสมัยใหม่ นาโนเทคนิค ผลิตเซรามิคที่มีพลังงานสูง สามารถทําให้น้ํามีพลังงานไอออนลบ  ในระยะเวลาอันสั้น พลังงานฟาราอินฟาเรด ทําให้น้ําโมเลกุลกลุ่มใหญ่ปรับสภาพเป้นน้ําโมเลกุลกลุ่มเล็ก

 

สนใจติดต่อ คุณนิรันธิยา025405590/0982746307 ID Line:gtethai

ราคาปกติ
฿4,900
ราคาขาย
฿3,900
จำนวน:
Visitors: 48,756