เครื่องกรองน้ํา 5ขั้นตอน 20 นิ้วระบบ UF + UV

• housing 20” two  o'ring  3  qty
• ขั้นตอนที่ 1. filter PP 20 5µ ”1 qty (NSF)
• ขั้นตอนที่ 2. filter T33 20 ”1 qty (NSF)
• ขั้นตอนที่ 3. filter CTO 20”1qty (NSF)
• ขั้นตอนที่ 4.ไสกรอง UF Membrane ”      1  qty
• ขั้นตอนที่ 5. ชุดหลอด Ultravioret 11 Watts.
 
• แบบ : ตั้งพื้น,แขวน,ใต้ซิงค์ล้างจาน • กําลังการผลิต 1000 ลิตร/วัน • น้ําดิบ  : น้ําประปา
ขั้นตอนที่1. ไส้กรอง PP  ประกอบด้วยเส้นใยสังเคราะห์พันทับกันหลายชั้น ขนาดความละเอียด  5  ไมโคเมตร หน้าที่กรองสิ่งสกปรกที่ปะปนมากับน้ํา ตะกรอนหยาบ และสารแขวนลอย เช่น โคลน ทราย สนิมเหล็ก ตะไคร้น้ํา (ระยะเวลาในการเปลี่ยนไส้กรอง 5- 6 เดือนและขึ้นอยู่กับคุณภาพน้ําดิบและปริมาณการใช้น้ํา)
ขั้นตอนที่2.  ไส้กรอง T33  ภายในบรรจุสารกรองคาร์บอน ชนิดเกล็ด (GAC) ตัวสารกรองมีความพรุน จะกรองเอา กลิ่น , สี ,คลอรีน, สารพิษและโลหะหนักบางชนิด น้ําที่ผ่านไส้กรองมีความสะอาด ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น (ระยะเวลาในการเปลี่ยนไส้กรอง 5- 6 เดือนและขึ้นอยู่กับคุณภาพน้ําดิบและปริมาณการใชน้ํา)
ขั้นตอนที่3.  ไส้กรอง CTO  เป็นการหลอมผงคาร์บอนและอัดแน่น เป็นเนื้อเดียวกันทําให้มีประสิทธิภาพ ในการกรองสูงกว่าคาร์บอนทั่วไป จะกรองเอา กลิ่น , สี ,คลอรีน, สารอินทรีต่างๆที่ทําให้รสชาติของน้ําเปลี่ยนไป (ระยะเวลาในการเปลี่ยนไส้กรอง 5- 6 เดือนและขึ้นอยู่กับคุณภาพน้ําดิบและปริมาณการใชน้ํา)
ขั้นตอนที่4. ไส้กรองน้ํา UF MEMBRANE (ULTRA FILTRATION MEMBRANE)มีความสามารถในการกรอง น้ําได้ 0.01 ไมครอน สามารถกรองสิ่งสกปรก คลอรีน เชื้อโรค สารละลายต่างๆได้เป็นอย่างดี (ระยะเวลาในการเปลี่ยนไส้กรอง 6 เดือนและขึ้นอยู่กับสภาพน้ํา)
ขั้นตอนที่5.หลอด UV ( 16  watt)     ทําหน้าที่ฆ่าเชื้อต่อโรค ,  แบคทีเรีย   และไวรัส    ไม่ต้องเติมสารเคมี ไม่ส่งผลข้างเคียง ต่อแร่ธาตุในน้ํา (ระยะเวลาในการเปลี่ยนหลอด หลอดขาด)
ขั้นตอนที่2.1  ไส้กรอง Resin  มีลักษณะเป็นเม็ดทรงกลมขนาดเล็กสีเหลืองสารกรองมีความชื้น ใช้หลักการทํางานแลกเปลี่ยนประจุ ระหว่างตัวสารกรองกับประจุในน้ํา เป็นชนิด Cation ทําหน้าที่กําจัดหรือจับสารละลายประจุบวก เช่น หินปูน เป็นต้น การใช้งาน สําหรับ กระบวรการ การกําจัดความกระด่าง  หินปูน แคลเซียม แมกนีเซียม สําหรับระบบการบําบัดน้ํา การทําน้ําอ่อน เน้นมาแทนขั้นตอนที่ 2 กรณีสภาพน้ําที่ติดตั้งเป็นน้ําบาดาลหรือน้ําคลอง หรือน้ําที่มีหินปูนเยอะ
 
สนใจติดต่อ คุณนิรันธิยา025405590/0982746307 ID Line:gtethai
ราคาปกติ
฿12,900
ราคาขาย
฿7,900
จำนวน:
Visitors: 59,621