Resin Filter 10นิ้ว

Cation Exchange Resin ที่บรรจุภายในกระบอกพลาสติก จะทำหน้าที่กำจัดความกระด้างของน้ำ

ไส้กรองเรซิ่น คุณภาพสูง กรองหินปูนและช่วยลดความกระด้างของน้ำ

การดูแลรักษาไส้กรองน้ำ
-ไม่ควรถอดสารที่อยู่ในไส้กรองมาทำความสะอาด
-ห้ามใช้ของมีคมขูดขีดข่วนไส้กรอง
-ห้ามใช้สารเคมีใดๆล้างทำความสะอาด
-ประสิทธิภาพและอายุการใช้งานของไส้กรอง ขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งานรวมทั้งปริมาณน้ำและคุณภาพน้ำดิบ
-ควรเปลี่ยนไส้กรองในระยะเวลาไม่เกิน1ปี หรือขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำที่กรองและคุณภาพน้ำดิบที่ใช้

**สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ คุณนิรันธิยา 098-2756307 /02-5405590

ราคาปกติ
฿350
ราคาขาย
฿200
จำนวน:
Visitors: 59,621