ตู้กดน้ำ ชนิดใส่ถังน้ำด้านล่าง

Water Dispenser เครื่องจ่ายน้ำร้อน น้ำเย็น ชนิดวางถังน้ำด้านล่าง

**สำหรับใช้กับน้ำถัง**

Visitors: 58,508